GDPR tájékoztató – Közérdekű adatok

EVSI_adatvédelmi_és_adatkezelési_szabályzat(1)

EVSI_adatvédelmi_tájékoztató

EVSI-közadatok(3)

Költségvetések   Beszámolók 2014 – 2018

A Közadatkereső rendszer elektronikus jegyzékre mutató hivatkozás: http://www.kozadat.hu/kereso/intezmeny/adatlap/6543

EGRI VÁROSI SPORTISKOLA
KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Létrehozva: 2016. augusztus 02.
Utoljára frissítve: 2019. október 20.
1. Szervezeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Egri Városi Sportiskola
Székhely: 3300 Eger, Stadion utca 8.
Postacím: 3300 Eger, Stadion utca 8.
Telefonszám: +36 36 517695
Központi elektronikus levélcím: egrisportiskola@gmail.com

Honlapcím: www.evsi.hu
Egyéb honlap címe: www.agriasport.hu

II. A szervezeti struktúra

Az Egri Városi Sportiskola szervezeti struktúrája

III. Az intézmény vezetője
Kovács Géza
igazgató
30-615-3422
egisportiskola@gmail.com

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Az Egri Városi Sportiskola nem delkezik az irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervvel.
1.3. Gazdálkodó szervezetek
Nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely az Egri Városi Sportiskola többségi tulajdonában áll

1.4. Közalapítványok
Az Egri Városi Sportiskola nem létesített, nem alapított közalapítványt
1.5. Lapok
Internetes portál: www.agriasport.hu.
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefon: +36 36 523-700
Elektronikus levélcím: egpolgh@ph.eger.hu
Honlapcím: www.eger.hu

1.7. Költségvetési szervek

Az Egri Városi Sportiskola nem alapított költségvetési szervet

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre
1.1. Alaptevékenységet meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

– A sportról szóló 2004. évi I. törvény
– 2019. évi XXIX. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
– közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
– 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
– – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
– 368/2011. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
– 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről,
– 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről,
– – más hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok.

Egri Városi Sportiskola Alapító okirata

Hatályos Egri Városi Sportiskola szervezeti és működési szabályzata

Hatályos Egri Városi Sportiskola Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az Egri Városi Sportiskolának nincs hatósági jogköre

 

III.
Az intézmény által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

Az Egri Városi Sportiskola adatbázisai, nyilvántartásai

IV. Döntéshozatal, ülések

Az Egri Városi Sportiskolának nincsenek döntéshozatali ülései.

V. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az Egri Városi Sportiskolának nincsenek testületi szervei.

VI. Pályázatok

Az Egri Városi Sportiskolának nincsenek kiírt pályázatai.

IX. Hirdetmények

Nincsenek az Egri Városi Sportiskolának közzétett hirdetmények, közlemények.

X. Közérdekű adatok igénylése

Az Egri Városi Sportiksola szabályzata a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának eljárásrendjéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézéséről

Adatvédelmi felelős neve: Bajzát Rafael

Adatvédelmi felelős elérhetősége: egrisportiskola@gmail.com

XI. Közzétételi listák

Az Egri Városi Sportiskolára nem vonatkozik különös és egyedi közzétételi lista.

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

nincs

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

nincs

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

nincs

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

Magyarország Legjobb Sportiskolája (500 fő alatti kategóriában)
2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. (7 alkalommal , SIOSZ)

V. Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

II. Éves költségvetési beszámolók

 

III. Egri Városi Sportiskola szakmai beszámolói

Egri Városi Sportiskola 2018 évi szakmai beszámolója
Egri Városi Sportiskola 2017 évi szakmai beszámolója
Egri Városi Sportiskola 2016 évi szakmai beszámolója

 

3.3. Foglalkoztatottak, támogatások, szerződések

I. A foglalkoztatottak

A foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásaikra vonatkozó összesített adatok – 2018

II. Támogatások

Az Egri Városi Sportiskola nem nyújt költségvetési támogatást

III. Szerződések

Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2018

Kimutatás a nettó ötmillió forintot elérő közzétételi kötelezettségű szerződésekről 2019

IV. Koncessziók

Az Egri Városi Sportiskolának nincsenek a koncessziós törvény szerinti nyilvános adatai.

V. Egyéb kifizetések

Az Egri Városi Sportiskolának nincsenek a nem alapfeladataira fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetései.

VI. Az Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Egri Városi Sportiskolának nincsenek az Európai Unió Által támogatott fejlesztései

VII. Közbeszerzések

Az Egri Városi Sportiskola közbeszerzési szabályzata